Adresgegevens

Adresgegevens

Torenkerk Gapinge Dorpsstraat 25
  4352 AB Gapinge
   
Kleine Kerk Veere Kapellestraat 27
  4351 AL  Veere
   Contactgegevens:
 
Gapinge  Zie Veere
  E-mail scriba Gapinge
   
Veere Erno A.J. Jansen
  E-mail scriba VeerePredikant:
 
Gapinge & Veere Vacant            
   
   

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

 

8 okt 10:00 Gezamenlijke dienst in Gapinge
    ds. B. de Haan
  14:30 Dienst Nieuw-Sandenburgh
    dhr. H. Soeting
  15:00 Kleine Kerk Veere
    Kerk op schoot
15 okt 10:00 Kleine Kerk Veere
    ds. M. Visch-de Bruin
  10:00 Torenkerk Gapinge
    ds. J.B. Beijer
22 okt 10:00 Gezamenlijke dienst in Veere
    Maaltijd van de Heer
    ds. Sj. v/d Zee
  14:30 Dienst Nieuw-Sandenburgh
    Maaltijd van de Heer
    dhr. B. Fluit
29 okt 10:00 Kleine Kerk Veere
    ds. G.J. Smit
  10:00 Torenkerk Gapinge
    dhr. C. Simons
5 nov 10:00 Kleine Kerk Veere
    ds. A. Datema-Boonstra
  10:00 Torenkerk Gapinge
    ds. L. de Kam
  14:30 Dienst Nieuw-Sandenburgh
    Gedachtenisdienst
    H.Soeting & J.Blankenstijn

 
Samenwerking

Samenwerking

De Protestante gemeenten te Gapinge en Veere vormen een combinatiegemeente.

Dat betekent dat zij samen één predikant hebben. Daarnaast werken de beide gemeenten op veel manieren samen. 

Via gemeente informatie avonden, het kerkblad en deze website informeren wij u over de ontwikkelingen binnen deze samenwerking.

Ontwikkelingen samenwerking PG Gapinge & Veere

 
Verhuur gebouwen Verhuur gebouwen

De Kleine Kerk en de Korenmaat in Veere als ook de Torenkerk in Gapinge kunnen gehuurd worden voor; concerten, lezingen, familiefeesten, huwelijken en begrafenissen.

Klik voor meer info hieronder:

Kleine Kerk & de Korenmaat, Veere  |  Torenkerk, Gapinge