Adresgegevens

Adresgegevens

Torenkerk Gapinge Dorpsstraat 25
  4352 AB Gapinge
   
Kleine Kerk Veere Kapellestraat 27
  4351 AL  Veere
   Contactgegevens:
 
Gapinge  Zie Veere
  E-mail scriba Gapinge
   
Veere Vacant
  E-mail scriba VeerePredikant:
 
PG Veere en Ds. J. Droogsma                      
Gapinge E-mail dominee Droogsma
   

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

 

20 jan 10:00 Gezamenlijke dienst Gapinge
    Themadienst
    dhr. B. Fluit
  14:30 Dienst in Nw. Sandenburgh
    dhr. H. Soeting
27 jan 10:00 Gezamenlijke dienst in Veere
    Maaltijd van de Heer
    ds. J. Droogsma
3 febr 10:00 Kleine Kerk Veere
    ds. P. Melse
  10:00 Torenkerk Gapinge
    ds. J. Droogsma
  14:30 Dienst in Nw. Sandenburgh
    ds. J. Droogsma
10 febr 10:00 Gezamenlijke dienst in Veere
    ds. J. Droogsma
  14:30 Torenkerk Gapinge
    Dienst voor mensen met én
    zonder een beperking
    ds. J. Droogsma
17 febr 10:00 Gezamenlijke dienst Gapinge
    ds. J.B. Beijer
24 febr 10:00 Gezamenlijke dienst in Veere
    dhr. H. Soeting

 
Samenwerking

Samenwerking

De Protestante gemeenten te Gapinge en Veere vormen een combinatiegemeente.

Dat betekent dat zij samen één predikant hebben. Daarnaast werken de beide gemeenten op veel manieren samen. 

Via gemeente informatie avonden, het kerkblad en deze website informeren wij u over de ontwikkelingen binnen deze samenwerking.

Ontwikkelingen samenwerking PG Gapinge & Veere

 
Verhuur gebouwen Verhuur gebouwen

De Kleine Kerk en de Korenmaat in Veere als ook de Torenkerk in Gapinge kunnen gehuurd worden voor; concerten, lezingen, familiefeesten, huwelijken en begrafenissen.

Klik voor meer info hieronder:

Kleine Kerk & de Korenmaat, Veere  |  Torenkerk, Gapinge