Adresgegevens

Adresgegevens

Torenkerk Gapinge Dorpsstraat 25
  4352 AB Gapinge
   
Kleine Kerk Veere Kapellestraat 27
  4351 AL  Veere
   Contactgegevens:
 
Gapinge  Vacature
  E-mail scriba Gapinge
   
Veere Mw. Janny Blankensteijn
  E-mail scriba VeerePredikant:
 
Gapinge & Veere Ds. Gerrit Klein
  E-mail Gerrit Klein
  Website Gerrit Klein

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

 

12 feb 10:00 Gezamenlijke dienst in Veere
    Maaltijd van de Heer
    ds. G. Klein
  14:30 Torenkerk Gapinge
    Dienst van én voor mensen
    met een beperking
    dhr. H. Soeting
19 feb 10:00 Kleine Kerk Veere
    ds. G. Klein
  10:00 Torenkerk Gapinge
    ds. C.H.B. Weijs
  14:30 Dienst Nieuw-Sandenburgh
    ds. G. Klein
26 feb 10:00 Gezamenlijke dienst Gapinge
    ds. K. v/d Broeke
5 mrt 10:00 Kleine Kerk Veere
    ds. Sj. v/d Zee
  10:00 Torenkerk Gapinge
    dhr. H. Soeting
  14:30 Dienst Nieuw-Sandenburgh
    dhr. J. Almekinders

 
Samenwerking

Samenwerking

De Protestante gemeenten te Gapinge en Veere vormen een combinatiegemeente.

Dat betekent dat zij samen één predikant hebben. Daarnaast werken de beide gemeenten op veel manieren samen. 

Via gemeente informatie avonden, het kerkblad en deze website informeren wij u over de ontwikkelingen binnen deze samenwerking.

Ontwikkelingen samenwerking PG Gapinge & Veere

 
Verhuur gebouwen Verhuur gebouwen

De Kleine Kerk en de Korenmaat in Veere als ook de Torenkerk in Gapinge kunnen gehuurd worden voor; concerten, lezingen, familiefeesten, huwelijken en begrafenissen.

Klik voor meer info hieronder:

Kleine Kerk & de Korenmaat, Veere  |  Torenkerk, Gapinge