Adresgegevens

Adresgegevens

Torenkerk Gapinge Dorpsstraat 25
  4352 AB Gapinge
   
Kleine Kerk Veere Kapellestraat 27
  4351 AL  Veere
   Contactgegevens:
 
Gapinge  Vacature
  E-mail scriba Gapinge
   
Veere Mw. Janny Blankensteijn
  E-mail scriba VeerePredikant:
 
Gapinge & Veere Ds. Gerrit Klein
  E-mail Gerrit Klein
  Website Gerrit Klein

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

4 dec 10:00 Kleine Kerk Veere
    ds. K.H. Wigboldus
  10:00 Torenkerk Gapinge
    ds. A.C. den Hollander
  14:30 Dienst in Nieuw-Sandenburgh
    dhr. C.Simons
11 dec 10:00 Gezamenlijke dienst in Gapinge
    ds. G. Klein
  16:30 Kleine Kerk Veere
    Cantatedienst
    ds. G. Klein
  19:30 Torenkerk Gapinge
    Evensong
    M.m.v. Cantorij
18 dec 10:00 Kleine Kerk Veere
    Doopdienst m.m.v. Cantorij
    ds. G. Klein
  10:00 Torenkerk Gapinge
    dhr. J.L. Soeting
  14:30 Dienst in Nieuw-Sandenburgh
    dhr. J.L. Soeting
24 dec 22:00 Kleine Kerk Veere
    Kerstconcert Veere's Genoegen
  22:30 Kerstnachtdienst
    dhr. G. Klein
25 dec 10:00 Gezamenlijke dienst in Veere
    ds. G. Klein
31 dec 10:00 Gezamenlijke dienst in Gapinge
    Avondgebed
    ds. G. Klein

 
Samenwerking

Samenwerking

De Protestante gemeenten te Gapinge en Veere vormen een combinatiegemeente.

Dat betekent dat zij samen één predikant hebben. Daarnaast werken de beide gemeenten op veel manieren samen. 

Via gemeente informatie avonden, het kerkblad en deze website informeren wij u over de ontwikkelingen binnen deze samenwerking.

Ontwikkelingen samenwerking PG Gapinge & Veere

 
Verhuur gebouwen Verhuur gebouwen

De Kleine Kerk en de Korenmaat in Veere als ook de Torenkerk in Gapinge kunnen gehuurd worden voor; concerten, lezingen, familiefeesten, huwelijken en begrafenissen.

Klik voor meer info hieronder:

Kleine Kerk & de Korenmaat, Veere  |  Torenkerk, Gapinge